Μήνας: Μάιος 2023

Μνήμες από το παρελθόν

1) Απεργία και Διαμαρτυρία για την πώληση της Γενικής Τράπεζας
2) Συνεστίαση Κατ/τος Σερρών 1978
3) Τότε που οι γυναίκες στην Γενική Τράπεζα φορούσαν ποδιά στο χώρο εργασίας. Κατ/μα Σερρών 1972