Μήνας: Ιούλιος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/7/2019


Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε επιστολή της δικηγόρου μας ΕΛΕΝΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ, σχετικά με τις δύο πρώτες αγωγές που έχουμε κάνει.

Μετά δε τις 20-9-2019, θα ενημερωθείτε για να συμπληρώσετε εξουσιοδότηση και να την αποστείλετε.

                                                            ΤΟ Δ.Σ.