Μήνας: Οκτώβριος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζεται να κάνετε μεμονωμένες αιτήσεις, διότι εστάλησαν από το Σύλλογο στους αρμοδίους εξώδικες διαμαρτυρίες – αιτήσεις, για την κάλυψη των μελών του Συλλόγου, ως προς τις προθεσμίες άσκησης δικαιώματος και τις οποίες και σας παραθέτουμε.